Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Polski
Logo youtube Logo facebook Logo twitter Logo pinterest

BLOG

NEWSLETTER

Pn Nieczynne | Wt/Czw/Pt 10-17 | Śr 11-19 | Sb 10-18 | Nd 12-17

W dniach 18-19 października 2017 odbyła się dziewiąta konferencja z cyklu „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Poprzednie edycje, które odbyły się w latach 2009–2016, zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej konferencji wzięło udział między 290 a 320 osób.

 

Konferencje zyskały status najważniejszego forum dyskusyjnego, na którym z architektami i projektantami, jak również inwestorami i deweloperami spotkali się urzędnicy najwyższych szczebli administracji rządowej i samorządowej (w trakcie ubiegłorocznej konferencji były to w sumie 83 osoby decydujące o inwestycjach w całej Polsce). Patronat honorowy nad konferencją, podobnie jak w latach ubiegłych, objął: Generalny Konserwator Zabytków, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Hasło Konferencji:

POLITYKA MIEJSKA, PRAKTYKA KONSERWATORSKA A PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

 

Doroczna konferencja „Między ortodoksją a kreacją” stała się najważniejszym forum dyskusji między środowiskami zawodowymi architektów i konserwatorów zabytków. Tym razem rozmawialiśmy o konserwatorskich, projektowych i prawno-finansowych aspektach procesu rewitalizacji obiektu i zespołu zabytkowego, ale także o stale rosnącym udziale partycypacji społecznej w każdej zakończonej sukcesem inwestycji rewitalizacyjnej. Uczestnicy sesji dyskusyjnych, autorzy prezentacji najnowszych projektów i realizacji zwrócili szczególną uwagę na żywy, kulturowy aspekt funkcjonowania obiektu zabytkowego w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Od zaistnienia społecznej partycypacji w coraz większym stopniu zależy dobra kondycja i jak najdłuższe istnienie zabytku w formie, którą nadają mu architekci i której z powodzeniem bronią konserwatorzy.

 

Tematyka Konferencji:

 

Wzorem lat ubiegłych poruszymy tematy, które niezmiennie nurtują środowiska architektów i konserwatorów:

1. Zasady prawne regulujące współpracę inwestor – architekt – konserwator. Czy istnieją pola kompromisu?

2. Analiza finansowa inwestycji komercyjno-biurowej w obiektach zabytkowych w Polsce. Czy to się opłaca przy wszystkich ograniczeniach i obecnym prawodawstwie? Czym kierują się inwestorzy, angażując się w tego typu inwestycje?

3. Rewitalizacja obiektów biurowych wpisanych na listę zabytków. Aspekt prawny, inwestycyjny, konserwatorski.

4. Współpraca z konserwatorem zabytków. Dialog czy monolog? Przykłady pozytywnych i negatywnych rozwiązań.

Wstęp do prac nad stworzeniem tzw. katalogu dobrych praktyk.

5. Wpis do rejestru zabytków — szansa na rozwój czy ryzyko powolnej dewastacji obiektu?

6. Nowoczesne obiekty i projekty urbanistyczne w „ostrej strefie konserwatorskiej”. Jakie kryteria stosować?

7. Zasady współpracy między urzędem a deweloperem. Gdzie kończy się inwestycja, a zaczyna strefa miejska?

8. Nowoczesne materiały i technologie w najcenniejszych pomnikach dziedzictwa narodowego — w jakim zakresie można je stosować?

Przedstawimy także prezentacje najciekawszych projektów, realizacji i adaptacji konserwatorskich w Polsce

w latach 2014–2017.

 

Udział w dwudniowej Konferencji był bezpłatny. Organizatorzy zapewnili śniadania i lunche.

 

Kontakt:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

e-mail: beata.mularska@ethnomuseum.pl

Tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231

www.ethnomuseum.pl

Program konferencji 2017.pdf

Idea konferencji

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest zobowiązaniem każdego podmiotu i każdej osoby utożsamiających się ze współczesnym rozumieniem pojęcia zrównoważonego rozwoju. Tylko szacunek do dokonań minionych pokoleń potwierdza, że mówiąc kultura, rozumiemy to pojęcie jako zobowiązanie do przeniesienia w przyszłość tego, co jako spuścizna zostało nam dane jako podstawa naszego rozwoju.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju ma swój wymiar społeczny. W obszarze poszanowania i ochrony materialnego dziedzictwa przeszłości pozwala na identyfikowanie się z nim tych wszystkich mających udział w procedurach inwestycyjnych, którzy rozumieją zobowiązanie przenoszenia wartości historycznych w przyszłość. Współczesne rozumienie ochrony dziedzictwa nie ogranicza się do definiowania sposobów gwarantowania nienaruszalności wartości zastanych, ale domaga się od wszystkich aspirujących do miana uczestników tego procesu, by określali takie sposoby użytkowania obiektów zabytkowych, by gwarantować im stabilne materialne podstawy ich codziennego funkcjonowania, poprzez nadawanie im funkcji dobrze działających podmiotów życia publicznego. Taki cel ma wspólna inicjatywa Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków już siedmiokrotnie zorganizowało konferencję „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, mającą na celu wypracowywanie sposobów budowania podstaw trwania historycznych wartości we współczesnym świecie.

Poprzednie konferencje, zorganizowane w latach 2009-2016, zyskały niezwykle pochlebne recenzje ze strony uczestniczących w nich architektów i konserwatorów z całej Polski. W każdej dwudniowej konferencji wzięło udział 270-300 osób. Spotkania te uznano za bodaj najważniejsze dyskusyjne forum, na którym z architektami i projektantami, jak również inwestorami i developerami spotykają się urzędnicy różnych, w tym i najwyższych szczebli administracji rządowej oraz samorządowej (w sumie 83 osoby decydujące o inwestycjach w całej Polsce).

Copyright © 2015 Ethnomuseum.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 253

Logo RPO
Logo BIP