Logo youtube
Logo facebook
Logo twitter
Logo pinterest

BLOG

NEWSLETTER

Pn Nieczynne | Wt/Czw/Pt 10-17 | Śr 11-19 | Sb 10-18 | Nd 12-17

 

Ogłoszenie O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-012/16

Termin składania ofert:                27.05.2016 godz. 16.00

WIĘCEJ

Informacja o udzieleniu zamówienia ADMIN/02/PN/02/2016:  / ADMIN/02/PN/02/2016

Temat przetargu: Świadczenie usługi ochrony

Sygnatura: ADMIN/02/PN/02/2016

Termin składania ofert: 21.03.2016 godzina 10:00

Status:

 

 

WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ADMIN/02/PN/02/2016

Temat przetargu: świadczenie 24 godziny na dobę w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wole od pracy usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem, utratą zdrowia lub innymi zagrożeniami budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z dziedzińcem oraz ludzi i rzeczy w nim znajdujących się, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony eksponatów prezentowanych w Muzeum

Sygnatura: ADMIN/02/PN/02/2016

Termin składania ofert: 21.03.2016 godzina 10:00

Status:

WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ADMIN/01/PN/01/2016

Temat przetargu: Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Sygnatura: ADMIN/01/PN/01/2016

Termin składania ofert: 09.03.2016 godzina 11:00

Status:

 

WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego ADMIN/02/PN/02/2016

Temat przetargu: Pytania i odpowiedzi

Sygnatura: ADMIN/02/PN/02/2016

Termin składania ofert: 21.03.2016 godzina 10:00

Status:

 

WIĘCEJ

Ogłoszenie o zamówieniu:  / ADMIN/02/PN/02/2016

Temat przetargu: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług ochrony

Sygnatura: ADMIN/02/PN/02/2016

Termin składania ofert: 21.03.2016 godzina 10:00

Status:

 

WIĘCEJ

Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca postępowania przetargowego

/ ADMIN/01/PN/01/2016

Temat przetargu:  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Sygnatura:  ADMIN/01/PN/01/2016

Termin składania ofert:  09.03.2016 godzina 11:00

Status:

WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego:

/ ADMIN/01/PN/01/2016

Temat przetargu:  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Sygnatura:  ADMIN/01/PN/01/2016

Termin składania ofert:  09.03.2016 godzina 11:00

Status:

WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego:

/ ADMIN/01/PN/01/2016

Temat przetargu:  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Sygnatura:  ADMIN/01/PN/01/2016

Termin składania ofert:  09.03.2016 godzina 11:00

Status:

WIĘCEJ

Ogłoszenie o zamówieniu: 
/ ADMIN/01/PN/01/2016

Temat przetargu:  Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania w czystości budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Sygnatura:  ADMIN/01/PN/01/2016

Termin składania ofert:  09.03.2016 godzina 11:00

Status:

WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty / RPO/04/PN/06/2015

Temat przetargu: Modernizacja do klasy odporności pożarowej EI60 wybranych okien w budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie położonego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1

Sygnatura: RPO/04/PN/06/2015

Termin składania ofert: 13.08.2015 godzina 11:00

Status: Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty, Zamknięty

WIĘCEJ

Copyright © 2015 Ethnomuseum.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 253

Logo RPO
Logo BIP