Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Polski
Logo youtube Logo facebook Logo twitter Logo pinterest

BLOG

NEWSLETTER

Pn Nieczynne | Wt/Czw/Pt 10-17 | Śr 11-19 | Sb 10-18 | Nd 12-17

Dzieciństwo

Dziecko  chłopskie w  XIX i XX wieku

Włodzimierz Mędrzecki

 

Aż do czasu, kiedy wieś polska została poddana oddziaływaniu intensywnych prądów modernizacyjnych (następowało to w różnych częściach ziem polskich w różnych okresach – w zaborze pruskim już w pierwszej ćwierci XIX w, na Wileńszczyźnie pod koniec tego stulecia)  narodziny dziecka chłopskiego, osiąganie przez nie kolejnych etapów rozwoju fizycznego i społecznego, a w końcu poszukiwanie swego miejsca w świecie dorosłych były w środowisku chłopskim elementem naturalnego porządku rzeczy. Pojawianie się dzieci na świecie (najlepiej we właściwym momencie – czyli po ślubie  i we właściwej liczbie – czyli nie za mało, nie za dużo) stanowiło potwierdzenie, że sprawy idą właściwym biegiem, we  właściwym kierunku . Opieka nad dzieckiem i wdrażanie go do uczestnictwa w coraz bardziej złożonych relacjach społecznych oraz przyuczanie do wykonywania coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych prac odbywało się poprzez współuczestnictwo dziecka w życiu rodziny i wspólnoty lokalnej. Należy przy tym podkreślić, że dziecko chłopskie rzadko pozostawało pod opieką jedynie rodziców. W gospodarstwie przebywali zazwyczaj przedstawiciele starszego pokolenia (dziadkowie, ubodzy krewni), rodzeństwo gospodarzy (niekiedy z własnymi dziećmi) oraz służący. Wszyscy oni mieli swój udział w opiece nad dzieckiem, zabawie i przyuczaniu go do rozmaitych rzeczy. Nauka odbywała się głównie poprzez pokazywanie i przyuczanie do konkretnych działań. Niezależnie od tego, dzieci obserwowały i naśladowały to, co robili starsi. W klasycznej rodzinie rolniczej trudno było mówić o stosowaniu jakiejkolwiek przemyślanej koncepcji czy strategii wychowania. Dzieci dorastając miały  stawać się takimi samymi ludźmi jak ich rodzice, by we właściwym czasie zająć ich miejsce...

Więcej...

Copyright © 2015 Ethnomuseum.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 253

Logo RPO
Logo BIP