Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Polski
Logo youtube Logo facebook Logo twitter Logo pinterest

BLOG

NEWSLETTER

Pn Nieczynne | Wt/Czw/Pt 10-17 | Śr 11-19 | Sb 10-18 | Nd 12-17

1. Bilety wstępu na wystawy czasowe do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
(z wyłączeniem wstępu do Muzeum dla Dzieci). Bilet upoważnia do wstępu również na wystawy stałe

2. Bilety wstępu na wystawy stałe do
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
(z wyłączeniem wstępu do Muzeum dla Dzieci)

3. Bilety wstępu do Muzeum dla Dzieci

Rodzaj biletu

Cena biletu1

Cena biletu1

Cena biletu od osoby1

Rodzaj biletu

Rodzaj biletu

20 PLN

Normalny

15 PLN

Grupowy2

Normalny

12 PLN

Ulgowy3

6 PLN

Indywidualny7

20 PLN, kolejne dziecko 10 PLN, trzecie i kolejne dziecko 5 PLN

„Muzeum za złotówkę”4

1 PLN

15 PLN

10 PLN

Grupowy8

Ulgowy3

Bezpłatny5

0 PLN

Bilet dużej rodziny

6

4. Wstęp w czwartki do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie jest bezpłatny
(z wyłączeniem wstępu na wystawy czasowe
oraz do Muzeum dla Dzieci).

Bilet do kina „Antropos” upoważnia do jednorazowego zwiedzania wystaw stałych muzeum, bez uiszczania opłaty za wstęp.

1 wszystkie podane ceny są cenami brutto

2 Przysługuje osobom w grupie liczącej od 10 do 30 osób

3 Przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, posiadaczom karty Euro26
i karty Warsaw Pass.

4 Przysługuje dzieciom do lat 16.

5 Przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

- dzieciom do lat 7, pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, członkom ICOM i ICOMOS, posiadaczom Karty Polaka, Odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony dla Kultury Gloria Artis”, posiadaczom tytułu Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla kultury polskiej, honorowym krwiodawcom, kombatantom, posiadaczom legitymacji prasowej,

- osobom niepełnosprawnym.

6 Przysługuje rodzinom posiadającym troje lub więcej dzieci. W ramach biletu wszystkim dzieciom przysługuje bilet bezpłatny a rodzicom bilet ulgowy na wszystkie wystawy stałe. Na niektóre wystawy czasowe mogą być ustalane ceny biletów wstępu w innych wysokościach niż podane powyżej.

7 bilet dla dziecka uprawnia do darmowego wejścia towarzyszącym mu opiekunom (nie więcej niż dwóch) i niemowlętom (tzn. dzieciom do ukończenia 1 roku życia); bilet uprawnia również do bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

8 przy grupie min. 10 osobowej po wcześniejszej rezerwacji; opiekunowie wstęp gratis

5. Usługi edukacyjne i popularyzatorskie
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

CENNIK - za udostępnianie informacji sektora
publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Rodzaj usługi

Cena usługi1

Lekcje muzealne i warsztaty muzealne dla placówek edukacyjnych

250 PLN + cena biletu "Muzeum za złotówkę"
dla każdego dziecka

Edukacyjne oprowadzania
 po wystawach.

150 PLN + cena biletu „Muzeum za złotówkę” dla każdego dziecka* lub cena biletu przysługującego odpowiedniej grupie wiekowej w grupie do 30 os. - wystawy stałe

 

15 PLN dla każdego uczestnika - wystawy czasowe

Cykl sobotni "Rodzinne spotkania
z polską tradycją" (bilety)

30 PLN - za zajęcia + bilet bezpłatny dla 1 dziecka i 1 opiekuna, drugi opiekun bilet do muzeum
(normalny lub ulgowy)*

35 PLN - za zajęcia + bilet bezpłatny dla 1 dziecka i 1 opiekuna, drugi opiekun bilet do muzeum
(normalny lub ulgowy)*
- zajęcia świąteczne

Cykl "Etnoniedziela" (bilety)

30 PLN - za zajęcia + bilet bezpłatny dla 1 dziecka i 1 opiekuna, drugi opiekun bilet do muzeum
(normalny lub ulgowy)*

Karnet wyliczany wg. zależności: cena pojedyńczego spotkania powielona o liczbę spotkań w cyklu pomniejszony o 10PLN. Karnet upoważania do wstępu na zajęcia 1 dziecko i 1 opiekuna, drugi opiekun bilet do muzeum (normalny lub ulgowy)

Cykl środowy "Popołudnia
w Muzeum" (bilety)

15 PLN - za zajęcia + bilet bezpłatny dla 1 dziecka i 1 opiekuna, każde kolejne dziecko 5 PLN, drugi opiekun bilet do Muzeum (normalny lub ulgowy)*

Urodziny w Muzeum dla dzieci

700 PLN

Dodatkowo możliwość skorzystania z cateringu Kluboksięgarni Bily Konicek (koszt liczony oddzielnie)

800 PLN urodziny w języku angielskim

Stoiska na kiermasz świąteczny

300 PLN

50PLN(twórcy zrzeszeni
w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych)

Wstęp na kiermasz

6 PLN / bezpłatny dla dzieci -
bożonarodzeniowy i wielkanocny**

 

Pozostałe imprezy w formie kiermaszu, targu - cena ustalana odrębnie w zależności od wydarzenia

Bilety na wystawy czasowe, specjalne; koncerty; warsztaty

Ceny ustalane są odrębnie dla każdego wydarzenia

1 wszystkie podane ceny są cenami brutto

* według zasad sprzedaży biletów wstępu do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
Cennik obejmuje świadczenie usług z odbiorem w siedzibie PME. W przypadku wysyłki pocztowej doliczany będzie jej koszt wg. taryfy Poczty Polskiej.

** Cena biletu na Wielkie Targi Wielkanocne organizowane w dniu 2 kwietnia 2017: 10 zł (dorośli), 6 zł (emeryci, studenci, dzieci powyżej 7. roku życia), bezpłatnie (dzieci poniżej 7. roku życia).

 

1. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania w celu niekomercyjnym o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:

1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 40 zł za jednorazowe udostępnienie;

2) w formie kopii (reprodukcji) cyfrowej – 42,50 zł za jeden skan lub fotografie cyfrowa zapisane na nośniku cyfrowym;

3) w formie fotografii:

a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm –  84 zł,

b) za 1 m² w formacie nie większym niż określony w lit. a –256,50 zł;

4) w formie papierowej:

a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:

- w formacie A-4 – 2,50 zł,

- w formacie A-3 – 5 zł,

b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego;

- w formacie A-4 – 1 zł,

- w formacie A-3 – 2 zł;

5) w formie nagrania dźwięku lub obrazu i dźwięku na nośnik cyfrowy – 52,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;

6) w inny sposób niż określone w pkt 1 – 5 86 złotych za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum.

 

2. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnienia informacji publicznej do ponownego wykorzystania w celu innym niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:

1) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 118 zł za jednorazowe udostępnienie;

2) w formie kopii (reprodukcji) cyfrowej – 172 zł za jeden skan lub fotografie cyfrowa zapisane na nośniku cyfrowym;

3) w formie fotografii:

a) za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 168 zł,

b) za 1 m² w formacie nie większym niż określony w lit. a – 513 zł;

4) w formie papierowej:

a) za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:

      -  w formacie A-4 – 33 zł,

      -  w formacie A-3 – 61 zł,

b) za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego;

     - w formacie A-4 – 25 zł,

     - w formacie A-3 – 45 zł;

5) w formie nagrania dźwięku lub obrazu i dźwięku na nośnik cyfrowy – 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;

6) w inny sposób niż określone w pkt 1 – 5 86 złotych za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum.

 

3. Podane kwoty są cenami brutto.

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowej pracy przez pracownika Muzeum, w związku, ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, koszty pracy pracownika oblicza się według wzoru: liczba godzin poświęconych na przygotowanie informacji publicznej x koszt 1 godziny pracy w wysokości 86 złotych brutto.

5. Nakładając opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania na wniosek uwzględnia się także koszty przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

6. Łączna wysokość opłaty nie może przekraczać sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udostępnienie, przekształcenie informacji lub udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, gdy opłata wynosi, co najmniej 5.00 zł brutto.

8. Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Muzeum nr 77 1160 2202 0000 0001 0461 1493.

 

Copyright © 2015 Ethnomuseum.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 253

Logo RPO
Logo BIP