Flaga Wielkiej Brytanii Flaga Polski
Logo youtube Logo facebook Logo twitter Logo pinterest

BLOG

NEWSLETTER

Pn Nieczynne | Wt/Czw/Pt 10-17 | Śr 11-19 | Sb 10-18 | Nd 12-17

„Projekt „TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy Sektor Kreatywny” to inicjatywa o nastolatkach dla nastolatków. Uruchomiliśmy wspólny proces twórczy, którego ważnym elementem były warsztaty w Polsce i Grecji, podczas których nastolatki spotkały się z designem i jego twórcami. Stymulowaliśmy działania kreatywne w oparciu o metodę design thinking. Wizualnym efektem projektu jest instalacja TEEN-AGE. Wiemy, że nastolatki rzadko odwiedzają muzea z własnej woli. Chcemy ich do tego zachęcić, a także zaprosić do rozmowy o tym, co dla nich ważne (…)”.

 

Projekt „TEENS LOVE DESIGN 2017_Młodzieżowy Sektor Kreatywny” był realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w partnerstwie ze szczecińską Fundacją ARTmosphere (Kids Love Design) dzięki dofinansowaniu z pierwszej edycji programu „Rozwój sektorów kreatywnych” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

W ramach projektu odbyły się w Warszawie warsztaty kreatywne z udziałem ekspertów z różnych dziedzin designu - nowe technologie, film, moda, jedzenie adresowane do nastolatków. W projekcie brała również udział grupa młodzieży z Zakładu Poprawczego w Studzieńcu. Proces twórczy był poddany superwizji Biuro Badań Społecznych Question Mark. Równolegle podjęto działania sieciujące w Grecji z młodzieżą grecką i polską dzięki współpracy z Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach oraz Liceum Plastycznym w Heraklionie.

 

W terminie 15 grudnia 2017-28 stycznia 2018 prezentowa jest w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wystawa TEEN-AGE oraz instalacja hash2ash. Wystawa TEEN AGE z instalacją hash2ash to interaktywna nowoczesna ekspozycja poruszająca takie tematy jak moda, nowe technologie, jedzenie, film oraz komentarz do kultury selfie.

 

Kuratorki projektu: Anna Grunwald, Beata Kuracińska

Projekt wystawy, instalacja: Grupa artystyczna - panGenerator (Jakub Koźniewski, Krzysztofa Goliński, Piotr Barszczewski i Krzysztof Cybulski), www.pangenerator.com,

 

Planowanym efektem projektu będzie prezentacja wystawy TEEN-AGE z działaniami artystycznymi w Atenach na Festiwalu Athens Digital Arts Festival, http://2018.adaf.gr/ w maju 2018 r.

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Dzieciństwo

Dziecko  chłopskie w  XIX i XX wieku

Włodzimierz Mędrzecki

 

Aż do czasu, kiedy wieś polska została poddana oddziaływaniu intensywnych prądów modernizacyjnych (następowało to w różnych częściach ziem polskich w różnych okresach – w zaborze pruskim już w pierwszej ćwierci XIX w, na Wileńszczyźnie pod koniec tego stulecia)  narodziny dziecka chłopskiego, osiąganie przez nie kolejnych etapów rozwoju fizycznego i społecznego, a w końcu poszukiwanie swego miejsca w świecie dorosłych były w środowisku chłopskim elementem naturalnego porządku rzeczy. Pojawianie się dzieci na świecie (najlepiej we właściwym momencie – czyli po ślubie  i we właściwej liczbie – czyli nie za mało, nie za dużo) stanowiło potwierdzenie, że sprawy idą właściwym biegiem, we  właściwym kierunku . Opieka nad dzieckiem i wdrażanie go do uczestnictwa w coraz bardziej złożonych relacjach społecznych oraz przyuczanie do wykonywania coraz bardziej złożonych i odpowiedzialnych prac odbywało się poprzez współuczestnictwo dziecka w życiu rodziny i wspólnoty lokalnej. Należy przy tym podkreślić, że dziecko chłopskie rzadko pozostawało pod opieką jedynie rodziców. W gospodarstwie przebywali zazwyczaj przedstawiciele starszego pokolenia (dziadkowie, ubodzy krewni), rodzeństwo gospodarzy (niekiedy z własnymi dziećmi) oraz służący. Wszyscy oni mieli swój udział w opiece nad dzieckiem, zabawie i przyuczaniu go do rozmaitych rzeczy. Nauka odbywała się głównie poprzez pokazywanie i przyuczanie do konkretnych działań. Niezależnie od tego, dzieci obserwowały i naśladowały to, co robili starsi. W klasycznej rodzinie rolniczej trudno było mówić o stosowaniu jakiejkolwiek przemyślanej koncepcji czy strategii wychowania. Dzieci dorastając miały  stawać się takimi samymi ludźmi jak ich rodzice, by we właściwym czasie zająć ich miejsce...

Więcej...

Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa

 

 

Zakupiona kolekcja została zebrana przez Andrzeja Delinikajtisa (1926 -  2012), z wykształcenia prawnika, z zawodu dziennikarza, związanego w latach powojennych z czasopismem "Współczesność", a następnie z Polskim Radiem.

 

Przedmioty zgromadzone w jego kolekcji zostały pozyskane podczas licznych podróży po Polsce. Są to rzeźby i obrazy XIX wieczne, pochodzące z prowincjonalnych kościołów czy kaplic przydrożnych. Druga grupa obiektów to sztuka ludowa powstała po drugiej wojnie światowej. Delinikajtis odwiedzał znane ośrodki rzeźbiarskie kupując dzieła bezpośrednio od twórców lub ich rodzin. Większość zakupów miała miejsce w latach 60 tych XX wieku. W kolekcji znajdują się dzieła takich autorów jak: Józef Piłat, Wincenty Krajewski, Józef Janos czy Jan Lamęcki. Wyjątkiem na tle całości zbiorów jest inspirowana sztuka ludową fajansowa figura Matki Boskiej Skępskiej w stylu art déco, według projektu Władysława Adamiaka, wykonana w Fabryce Fajansu w Pacykowie w latach 20 XX w.

 

Wszystkie zakupione obiekty zostaną umieszczone na wystawie "Biblia Pauperum. Obraz Boga w sztuce ludowej". Można je będzie również oglądać na wystawie internetowej oraz w katalogu na stronach internetowych muzeum.  Zakup kolekcji stał się również okazją do realizacji krótkich filmów dokumentujących etapy umieszczania obiektów w zbiorach muzealnych (m.in. inwentaryzację, konserwację, dokumentację fotograficzną).

 

Projekt „Zakup kolekcji polskiej sztuki ludowej ze zbiorów Andrzeja Delinikajtisa” został dofinansowany ze środków programu „Kolekcje muzealne” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Wystawa wirtualna - link

 

Katalog zbiorów

Zakup kolekcji brązów z królestwa Beninu

 

Zakupiona kolekcja składa się z 28 obiektów (18 pojedynczych i 5 par) wykonanych z brązu pochodzących z królestwa Beninu, wykonane techniką wosku traconego. Kolekcja związana jest z kulturą dworską i przedstawia postaci i precjoza używane przez władców i urzędników.

 

Obiekty zostały zakupione od Rodziny Bojarskich, która jest właścicielem kolekcji. Wszystkie przedmioty zostały skatalogowane i opisane przez Ryszarda Bojarskiego w latach 70. i 80. XX w. podczas jego pobytu w Nigerii. Fakt ten wpływa na ich autentyczność.

 

Dodatkowa wartością zbioru jest są badania wykonane w latach 2013-2014 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczące wieku kolekcji. Z badań wynika, że najstarsze przeznaczone  do zakupu obiekty pochodzą z XVIII w.

 

Zakup ma za zadnie wzbogacenie zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz jest przeznaczony w przyszłości do prezentacji na wystawie stałej poświęconej kulturom Afryki. Do czasu powstania wystawy stałej część obiektów będzie prezentowana  na wystawie „Zwykłe-Niezwykłe”.

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

SEMINARIUM DO WYSTAWY SZARA STREFA SZTUKI - Polscy twórcy art brut

 

Ponad trzysta prac najbardziej znanych i interesujących twórców polskiego art brut, które można zobaczyć w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 14 lipca do 18 września 2016 roku.

 

Przejmująca siła ekspresji i wyobraźni, szokujące rozwiązania ikonograficzne, a nade wszystko szczerość i niepowtarzalność wypowiedzi są cenione przez kolekcjonerów, galerie i muzea, które poszukują emocjonalnych wstrząsów w relacji pomiędzy dziełem a widzem. Ta sztuka potrafi wzruszać, wstrząsać i zachwycać, pobudzać do refleksji, prowokować do rewizji estetycznych poglądów. Wyrasta z głębokich pokładów podświadomości, z głębi duszy, ze snów, z egzystencjalnego bólu. Sztuka art brut, bo o niej mowa, nie poddaje się klasyfikacjom kreowanym przez historyków i teoretyków sztuki, nie przynależy ani do kultury niskiej, ani do wysokiej, jest niezależna, pełna zagadek i tajemnic.

 

Tuż po wojnie Jean Dubuffet, francuski malarz i rzeźbiarz, rozczarowany ówczesną ofertą awangardowych prądów artystycznych, poszukując autentyzmu w sztuce, odkrywa dla siebie i dla świata zgromadzone w szpitalach psychiatrycznych i w więzieniach obszary sztuki „innej”. Wymyśla dla niej termin art brut. Strzeże go pilnie w obawie, że wszystko co nie jest „sztuką surową”, a jedynie powierzchownie ją przypomina, zmąci prawdziwy obraz wizualnej ekspresji pozbawionej fałszu i zahamowań. Idea art brut zainspirowała wielu pisarzy, intelektualistów i artystów XX wieku, których twórczość pozostawała pod przemożnym wpływem plastycznych kreacji osób chorych umysłowo i wykluczonych społecznie. Zainteresowanie ich sztuką trwa do dzisiaj.

 

Przykładem niech będzie 55. Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji z 2013 roku, na którym, zaprezentowano ogromną ilość dzieł twórców nieprofesjonalnych jako antidotum na zalew obrazów płynących szerokim nurtem w przestrzeni publicznej, często doskonałych technicznie, ale w gruncie rzeczy pustych i powierzchownych treściowo.

 

Art brut to szara strefa sztuki. Mimo że istnieje poza tym, co widoczne i oficjalne, znacząco wpływa na artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Wierzymy, że dzięki zgromadzonym na wystawie SZARA STREFA SZTUKI. Polscy twórcy art brut fascynującym dziełom z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby widz będzie mógł porzucić rutynę patrzenia i kulturowe nawyki konwencjonalnej percepcji, a tym samym odbyć podróż po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji.

Na wystawie zobaczymy prace 31 twórców art brut, tych najwybitniejszych, jak Maria Wnęk, Edmund Monsiel, Stanisław Zagajewski, Adam Dembiński, Julian Stręk czy Włodzimierz Rosłon, ale i tych mniej znanych, którzy warci są szerszej popularyzacji.  Prezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Śląskiego w Katowicach, kolekcji Leszka Macaka, Andrzeja Kwasiborskiego, Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka”, Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie oraz zbiorów artystów Adama Nidzgorskiego i Władysława Wałęgi.

Wystawie towarzyszyć będzie wydawnictwo, zaś 16 września zorganizowane zostanie seminarium na temat art brut z udziałem wybitnych polskich badaczy i kolekcjonerów tej sztuki.

 

Wystawa zrealizowana w ramach projektu: GORZKI SMAK – ART BRUT. Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Aby obejrzeć dzieła sztuki art brut ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie można skorzystać z naszego katalogu on line. Na stronie głównej na pasku INFORMACJA NAUKOWA: KATALOG ZBIORÓW. W polu szukanie zaawansowane należy wpisać: art brut. W tej chwili wprowadziliśmy 159 rekordów zawierających wizerunki dzieł i podstawowe metadane. Można już zobaczyć prace Marii Wnękowej, Tadeusz Głowali, Stanisława Miki, Wojciecha Oleksego, Włodzimierza Rosłona, Justyny Matysiak, Romana Rutkowskiego, Adama Dembińskiego,  Krzysztofa Wiśniewskiego, Władysława Wałęgi, Henryka Żarskiego. Wkrótce pojawią się nowe dzieła. Zapraszamy do oglądania.

„Gorzki smak – art brut. Badania – kolekcje – wystawy w Polsce na przełomie XX/XXI wieku”

 

16 września br. na zakończenie wystawy zapraszamy do PME na jednodniowe seminarium naukowe, które przygotowała kurator wystawy prog. Grażyna Borowik. O polskim i europejskim art brut rozmawiać będą specjaliści, kuratorzy i badacze.

 

Program wydarzenia:

 

* Godzina 10.00 Otwarcie seminarium.

* Godzina 10.15 – 11.15 zwiedzanie wystawy „Szara strefa sztuki – polscy twórcy art brut” – oprowadza kurator wystawy
prof. Grażyna Borowik.

* Godzina 11.15 - 11.30 przedstawienie wydawnictwa „Gorzki smak – art brut. Badania – kolekcje – wystawy w Polsce
na przełomie XX/XXI wieku”.

* Godzina 11.30 – 14.00 wystąpienia uczestników seminarium.

* Godzina 14.30 – 15.00 dyskusja i zakończenie seminarium.

* Godzina 17.15 – 21.30 pokaz filmów „Serafina” oraz „Mój Nikifor”.

 

Program szcegółowy pdf

Referaty z seminarium w formie pdf:

dr. Magdalena Tyszkiewicz

Pani Zofia Bisiak

Pani Małgorzata Schaeffer

Pan Zbigniew Chlewiński

 

Uczestnicy seminarium:

prof. Grażyna Borowik, dr. Magdalena Tyszkiewicz, Pani Małgorzata Schaeffer, Pani Zofia Bisiak, Pani Sonia Wilk, Pan Zbigniew Chlewiński oraz Alicja Mironiuk Nikolska o kolekcji PME.

 

Seminarium poprowadzi prof. Grażyna Borowik.

Zakup kolekcji Mieczysława Cholewy

 • Architektura sakralna

 • Autoportrety Mieczysława Cholewy

 • Elementy strojów ludowych

 • Grupy górali w strojach

 • Krajobrazy

 • Meble

 • Muzykanci góralscy

 • Rzemieślnicy

 • Stroje ludowe męskie

 • Zdjęcia Rodzinne

 • Sztuka

 • Stroje ludowe kobiece

 • Varia

Projekt realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie dotyczy poszerzenia kolekcji muzealnej i archiwalnej.

 

Podstawowym elementem zadania jest zakup, opracowanie oraz częściowa digitalizacja kolekcji negatywów z lat 20. – 30. XX wieku (615 szklanych oraz 31 na błonie celuloidowej), oraz 10 elementów góralskiego stroju ludowego z początku XX wieku i 1 przedwojennego instrumentu ludowego (dudy) z Sądecczyzny.

Pozyskane negatywy i stroje stanowią jednolitą całość ze względu na tematykę dotyczącą Górali i Lachów sądeckich, jak i twórcę całej kolekcji, a jednocześnie autora zdjęć, którym jest Mieczysław Cholewa (1913- 1978). Był on fotografem i etnografem amatorem, działaczem i popularyzatorem Sądecczyzny. W dwudziestoleciu międzywojennym zajmował się studiami nad regionalizmem ziem górskich polskich Karpat, do których wykonywał dokumentacje fotograficzne oraz gromadził stroje. Wiele z jego zdjęć wykorzystywano także w opracowaniach etnograficznych dotyczących kultury ludowej wybitnych etnografów, takich jak Tadeusz Seweryn, czy Roman Reinfuss. Jest on także autorem cenionego przez specjalistów opracowania monograficznego pt. „Stroje ludowe Ziemi Sądeckiej”, Lublin 1946. Kilkadziesiąt swoich zdjęć, w latach 40. XX wieku wydał w formie pocztówek.

Fotografie Mieczysława Cholewy utrwalone na negatywach szklanych i celuloidowych błonach są niezwykle cenne nie tylko ze względu na technikę dokumentacyjną, ale również z uwagi na dużą wartość etnograficzną. Rejestrują bowiem nieistniejącą już w dużej części kulturę materialną (strój, architektura) okolic Nowego Sącza. Utrwalają także posiadane w już naszych zbiorach stroje oraz nowo zakupione ich elementy noszone przez samego Cholewę, co stanowi bardzo ciekawe i ważne ogniwo scalające całą kolekcję. Jednocześnie są dokumentacją pracy tego fotografa i regionalisty, co także podnosi ich wartość.

Ponadto także ukazują nowy nurt fotografii etnograficznej, dając podstawę do analizy sposobu tworzenia dokumentów wizualnych w etnografii. Jest to temat nie dość rozpoznany we współczesnych badaniach etnologicznych, a ujawnienie takiej jednorodnej kolekcji z pewnością przyczyni się do wielu wielowarstwowych analiz zarówno historycznych, regionalistycznych, etnograficznych czy dotyczących szeroko pojętej antropologii wizualnej.

 

Zakupiona kolekcja stanowi dopełnienie i zwieńczenie, a przede wszystkim scalenie całego zbioru Mieczysława Cholewy, którego pokaźna część (ponad 130 obiektów, w tym stroje, instrumenty, projekty i rysunki haftów) znajduje się już w naszych zbiorach.

Dodatkowym atutem zbioru negatywów jest to, że koresponduje on z posiadanymi przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie innymi fotograficznymi materiałami dokumentacyjnymi (w tym także kliszami szklanymi) z okolic Nowego Sącza innego autora Wojciecha Migacza, co znakomicie przyczynia się do rozszerzenia wiedzy o sposobach dokumentacji tego regionu.

W ramach realizacji projektu cała kolekcja zostanie przepakowana w nowe opakowania ochronne: osobne koperty z papieru bawełnianego z atestem PAT dla każdego negatywu w odpowiednich wymiarach. Każdy nowo przepakowany negatyw zostanie ułożony w odpowiednie pudła bezkwasowe.

Dodatkowo, 200 najbardziej zniszczonych, ale i wartościowych pod względem merytorycznym szklanych negatywów zostanie oczyszczonych w celu wykonania ich digitalizacji i umieszczenia na muzealnym fotoblogu. Pozostała część negatywów będzie digitalizowana sukcesywnie po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kolekcje, priorytet: Kolekcje muzealne.

 

Koordynator projektu: Joanna Bartuszek

Z-ca Kierownika Działu

Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno - Filmowej

tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 225

joanna.bartuszek@ethnomuseum.pl

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo MKiDN
Logo mazowsze

Karnawały kobiet

 

Projekt realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej UW od lutego do grudnia 2015 roku to badania terenowe i film dokumentalny na temat współczesnej obrzędowości kobiecej związanej z okresem karnawału.

 

Podstawowym założeniem projektu jest udokumentowanie kobiecych form świętowania karnawału –jednego z najstarszych obrzędów nowożytnej Europy, obecnego, niezależnie od swojej genezy, w tradycyjnej obrzędowości ludowej. Źródła historyczne poświadczają, że oprócz podstawowego sposobu obchodzenia tego święta, z dominującą rolą mężczyzn, istniały również swoiste kontrapunkty – momenty przeznaczone na aktywność obrzędową kobiet. Były to tak zwane babskie combry organizowane przez kobiety dojrzałe i zamężne, a mające na celu wprowadzenie do ich grona młodych mężatek – wiele elementów wskazuje na istotną rolę „combrów” jako obrzędów przejścia.

 

Podczas gdy w głównych obchodach tradycyjnego karnawału przebrani mężczyźni wymuszali datki i dokonywali symbolicznej napaści na obserwatorów, w tym szczególnie na kobiety, tak też i kobiety w swoim czasie przebierały się za mężczyzn, „dziadów” czy  inne popularne w karnawale postaci i zmuszały mężczyzn do świadczeń w postaci pieniędzy, tańca czy wykonania jakiejś skomplikowanej symbolicznej czynności.

 

Combry funkcjonują współcześnie w nieco zmienionej formie. Wszystkie są zamkniętymi spotkaniami w wyłącznie kobiecym gronie, lecz każde z nich ma swój niepowtarzalny scenariusz. Jednym ze sposobów ich dokumentacji będzie rejestracja filmowa i fotograficzna oraz przeprowadzenie rozmów z uczestniczkami. Równolegle planujemy kwerendę archiwalną w poszukiwaniu źródeł piśmiennych i ikonograficznych.

 

Efektem naszej działalności będzie film dokumentalny „Karnawały kobiet”, który zamierzamy zaprezentować w sali kinowej PME w Warszawie i w odwiedzanych przez nas miejscowościach oraz wydać na płytach DVD wraz z publikacją stanowiącą relację z badań.

Działamy w kilkuosobowym zespole złożonym z pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, wspomaganych przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Koordynacja projektu: Amudena Rutkowska

Doradztwo: prof. dr hab. Wojciech Dudzik

Zespół: dr Justyna Laskowska  - Otwinowska, Patryk Pawlaczyk, Mariusz Raniszewski, Aleksander Robotycki, Klara Sielicka – Baryłka, Amudena Rutkowska, Małgorzata Jaszczołt

 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna.

 

Kontakt:

Amudena Rutkowska amudena.rutkowska@ethnomuseum.pl

tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 245

Logo TVP kultura
Logo MKiDN

Rok obrzędowy z Wikipedią

Projekt „Rok obrzędowy z Wikipedią” obejmuje wspólne badania terenowe pracowników Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, redaktorów i fotografów Stowarzyszenia Wikimedia Polska i wolontariuszy - etnografów, kulturoznawców z różnych polskich uczelni i instytucji.

Idea działań opiera się na wzbogaceniu zasobów Wikipedii o merytorycznie poprawne hasła z zakresu wybranych unikalnych zwyczajów z terenu Polski. Ważne jest też przeprowadzenie warsztatów edukacji medialnej dla mieszkańców małych miejscowści, a także  udostępnienie wykonanych fotografii, filmów wideo oraz dokumentacji w formie tekstów o tradycyjnych obrzędach w Wikipedii. Udostępniamy w Internecie wszystkie uzyskane materiały na otwartych licencjach (CC-BY-SA 4.0/CC-BY-SA 3.0 PL): materiały te będą mogły być dalej wykorzystywane do tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych. Stworzymy  też wirtualną wystawę oraz DVD z filmami i publikacją dokumentująca projekt wraz z kartami pracy  dla lokalnych ośrodków kultury, bibliotek itp.

 

Od wiosny 2015 do końca lata 2015 jeździliśmy po Polsce, dokumentując wybrane obrzędy. Następnie zespół opracował dwujęzyczne hasła w Wikipedii o każdym z tych wydarzeń:  topienie Marzanny i powrót z goikiem w Miasteczku Śląskim; wielkanocne- ,,siwki" w Chobienicach,  Śmiergust w Wilamowicach, orszak  Siudej Baby w Lednicy Górnej; ścinanie kani w Łączyńskiej Hucie, pielgrzymka w Nowej Wsi Reszelskiej i obchody Zaśnięcia Matki Bożej w Dubinach. Udzielaliśmy też wywiadów do mediów, publikowaliśmy artykuły na temat projektu w druku i w mediach internetowych.

 

W lutym 2015 roku odbyły się  warsztaty etnograficzne dla wikipedystów i studentów etnologii oraz wikipedystyczne dla muzealników i etno-wolontariuszy w projekcie; w listopadzie 2015 roku do warsztatów dołączyli też zaproszeni goście z tych miejscowości, których tradycje dokumentowaliśmy w czasie projektu. W czasie finału zaprezentowaliśmy efekty projektu na konferencji prasowej, a następnie także w dniu 17.11.2015 o g. 15.00 w sali kinowej Muzeum odbył się pokaz filmów zrealizowanych w ciągu roku.

 

Koordynacja projektu: Klara Sielicka-Baryłka, e-mail: klara.sielicka@ethnomuseum.pl

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa  Mazowieckiego.

 

 

Strona projektu                                                           Wirtualna wystawa                                                       Pliki wideo                                                                          Publikacja

Logo Wikipedia
Wikimedia polska logo
Wikipedia commons logo
Logo rok obrzędowy z wikipedią
Logo MKiDN
Logo Mazowsza

Zakup figurek Ibeji z kolekcji rodziny Bojarskich

Zdjęcie z wystawy figurek IbejiProjekt realizowany przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie dotyczy poszerzenia kolekcji muzealnej i archiwalnej.

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie zakupiło 51 figurek Ibeji z kolekcji rodziny Bojarskich. Zakup obejmuje 23 pary figurek oraz pięć pojedynczych rzeźb. Dzięki zakupionym obiektom PME dysponuje nieomal całym spektrum figurek Ibeji z większości regionów Jorubalandu. Ponadto Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie dokona cyfryzacji wspomnianych obiektów, które zostaną w tej formie udostępnione publiczności. Obecnie można je oglądać na wystawie czasowej „Figurki Ibeji. Jak ukoić ból po stracie dziecka…”, która potrwa do 5 lipca 2015 r. Jest to kolejna odsłona wystawy „Wiwat Polonia. Ślady Polaków w Afryce.”

W przyszłości figurki Ibeji będą wystawione dla publiczności na wystawie stałej –„Afryka”.

 

 

Pośród Jorubów występuje najwyższy na świecie odsetek bliźniąt. Szacuje się, że na każde 1000 urodzin – 45 to bliźnięta. Ich narodziny są zwykle okazją do świętowania, ale i powodem do zmartwień, bowiem nigdy nie wiadomo co dzieci przyniosą rodzicom. Niestety bliźnięta są obdarzone bardziej delikatną naturą niż jedynacy i często zdarza się, że jedno z nich, lub oboje, umierają. W takim wypadku rodzice udają się do wróżbity Ifa, zwanego babalawo, który decyduje czy figurka ere Ibeji musi zostać wykonana oraz przez którego artystę. Podczas wykonywania figurki matka zmarłego dziecka śle artyście podarunki i jedzenie. Po otrzymaniu statuetki matka umieszcza ją na plecach i w ten sposób niesie do domu cały czas śpiewając. Zazwyczaj figurki umieszczane są w małych ołtarzach w sypialni matki. Ich twarze są obmywane, a ciała przyozdabiane kolorowymi strojami i koralikami. Ibeji są również karmione ulubionymi pokarmami oraz nacierane olejem palmowym. Na noc, szczególnie w okresie chłodnym, figurki są umieszczane w specjalnych koszykach. Zadbane Ibeji przynoszą swym rodzicom zdrowie i powodzenie. Biada jednak tym, którzy je zaniedbują.

  Jeśli matka jest wyznawczynią kultu Szango, boga piorunów, umieszcza na szyi statuetki białe i czerwone koraliki. Niebieskie koraliki oraz bransoletki wskazują na to, że matka wyznaje kult Oszuna, boga uzdrowiciela związanego z siłami wody. Czarne koraliki umieszczone na pasie mają za zadanie chronić dziecko, które przeżyło. Figurki różnią się stylistycznie, w zależności od regionu, w którym zostały wykonane. Nie jest to jednak regułą, ponieważ artyści parający się ich wykonywaniem podróżują po kraju. W dzisiejszych czasach drewniane rzeźby coraz częściej są zastępowane przez, znacznie tańsze lalki wykonywane masowo, albo przez zdjęcia zmarłych.

Projekt jest finansowany ze środków Ministera Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Kolekcje, priorytet: Kolekcje muzealne.

 

Koordynator projektu: Dariusz Skonieczko

Adiunkt Muzealny w Dziale Etnografii Krajów Pozaeuropejskich

tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 244

dariusz.skonieczko@ethnomuseum.pl

Logo MKiDN

Zwiększanie dostępności

Plakat do wydarzenia WianoProjekt WIANO realizowany w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

od stycznia do czerwca 2015 r. w ramach programu Fundacji Orange to refleksja nad współczesnym rozumieniem „posagu na dorosłość”.

Zakłada wspólne twórcze działania grupy młodzieży w wieku 13-18 lat – realizację filmów i wystawy – ukazujących temat wchodzenia w dorosłość z ich perspektywy. Filmy nakręcone przez młodzież staną się istotnym elementem wystawy zestawione z obiektami muzealnymi m.in. ze skrzyniami wiannymi i ich zawartością.

Skrzynie wianne w polskiej kulturze tradycyjnej były symbolem „posagu na dorosłość” dla dziewcząt. W naszym projekcie będziemy poszukiwać ich współczesnych odpowiedników zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Wystawa będzie miała również wersję online zawierającą animacje, filmy, zdjęcia, archiwalia.

Wyłonieni w konkursie młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach filmowych, kulturoznawczych i poświęconych  projektowaniu wystaw. Na zakończenie projektu planujemy spotkania z szerszym gronem młodzieży zachęcające do interpretacji wystawy i dyskusji na temat współczesnego momentu przejścia w dorosłość i niezbędnego na tym etapie „wyposażenia”.

 

Celem działań jest zachęta do kreacji i wyrażania własnego zdania poprzez język sztuki, zobrazowanie na wystawie przemian społecznych ważnych dla młodych ludzi, osób z nimi pracującym, rodziców. Wykorzystanie nowych technologii stanie się medium służącym

do atrakcyjnego zaprezentowania ważnych treści kulturowych i współkształtowania „obrazu pokolenia”.

Kontakt: Anna Grunwald, Amudena Rutkowska: wiano@ethnomuseum.pl tel. 22 827 76 41 wew. 245, 248

Współpraca: Karolina Ordynowska, Magdalena Romanowska, Weronika Roś – pomysłodawczynie tematu projektu,
praktykantki PME – uczestniczki projektu „Praktykuj w kulturze!” dofinansowanego z MKiDN.

Partnerzy: Stowarzyszenie „Z siedzibą w Warszawie”, www.wwarszawie.org.pl

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, www.nimoz.pl

Logo
Logotyp stowarzyszenia
Logo Orange

Patroni medialni: Radio Campus, DesignAlive, Kulturaonline.pl

Logo BUM
Logo DA

"Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie"

 

Podstawowym celem realizowanego projektu jest doprowadzenie do powstania nowoczesnej infrastruktury muzealnej i wyeliminowanie w ten sposób istniejących przeszkód w procesie rozpowszechniania i podtrzymywania dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń.

Całkowita wartość projektu: 19 888 440,00 złotych Wkład Unii Europejskiej:

13 856 700,00 złotych

 

Beneficjent:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z siedzibą przy ulicy Kredytowej 1

 

Opis:

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz
ze środków budżetu województwa mazowieckiego"

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

 

Logo RPO
Logo RPO

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - LINK

Wiano

Copyright © 2015 Ethnomuseum.
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 253

Logo RPO
Logo BIP